De zoektocht in de GGZ: dit kun je als huisarts doen

De zoektocht in de GGZ: dit kun je als huisarts doen

Wat kun je als huisarts doen om je patiënt met psychische klachten zo goed mogelijk te begeleiden? Het makkelijkste antwoord is: maak optimaal gebruik van je POH GGZ! Een goede samenwerking tussen huisarts en POH GGZ levert alle partijen het meeste op. Maar wat kan de POH GGZ precies doen?

- Trauma stabiliseren

De wachtlijsten bij GGZ-instellingen lopen momenteel op tot meerdere maanden. Als huisarts of POH GGZ kun je die tijd toch nuttig gebruiken in de begeleiding van de patiënt. POH GGZ en manager zorg bij SUPPOHRT Karola Dallinger: “Je kunt doen aan overbrugging van de wachttijd, je kunt een gesprek voeren en praktische dingen inzetten. Mensen met een ernstig trauma worden in de regel doorverwezen voor bijvoorbeeld een EMDR-behandeling. Als POH GGZ kun je in de wachttijd het trauma wel stabiliseren. Je kunt bijvoorbeeld handvatten geven, gerichte tips wat iemand moet doen in het geval van bijvoorbeeld een nachtmerrie of paniekaanval.”

- Voorbereiden op de behandeling

Door deze handvatten te geven kun je de patiënt houvast en een luisterend oor bieden. “Door psycho-educatie te geven kun je de patiënt voorbereiden op de behandeling: uitleg wat de behandeling inhoudt”, aldus Karola. “Het mooie is, is dat je daarmee ook de GGZ-behandelaar helpt. Die is anders ook tijd kwijt aan uitleg over de behandeling. Dat is dan al gedekt.” Bijkomend voordeel is dat de patiënt zelf een beter inzicht krijgt in de problematiek. “Het maakt echt verschil.”

- De POH GGZ heeft een netwerk

Veel mensen die nu als POH GGZ werken, komen voor een belangrijk deel uit de eerste of tweede lijn van de GGZ. “Veel POH’s hebben nog een netwerk in de GGZ. Connecties bij crisisdiensten en aanmeldbureaus. Daarmee kunnen ze snel schakelen en goed onderbouwen waarom iemand wordt verwezen, ook als het dringend is. Voor de POH GGZ die uit een ander domein komt, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, geldt dat ze hun netwerk snel kunnen uitbouwen met onder andere de kennis die al in de huisartspraktijk aanwezig is. Daarnaast helpt het je om je de sociale kaart snel eigen te maken.”

- Klachten tijdig herkennen

Veel mensen melden zich met de lichamelijke component van hun psychische klachten bij de huisarts. Denk aan hyperventilatie, slapeloosheid en hartkloppingen. “Mensen komen in de regel vlot met deze klachten bij de huisarts, maar ze denken dan eerder aan problemen met het hart. Er ligt daar een taak voor de POH GGZ om mee te kijken, zeker als lichamelijke oorzaken van de klachten zijn uitgesloten. Voor de huisarts is het zaak om deze klachten tijdig te herkennen en de POH GGZ in te schakelen.” Ook bij psychosociale problemen is vroeg signaleren belangrijk. “Als iemand wordt ontslagen bijvoorbeeld. Of bij een scheiding. Financiële problemen. Maar ook volwassen mensen met ADHD of ADD.”

- Samenwerken is de sleutel

Een goede samenwerking met de GGZ-instelling is essentieel. Daarbij is het ook belangrijk dat de instelling de huisarts en POH GGZ goed op de hoogte houdt van de situatie. "Op die manier kunnen we als team de beste zorg leveren en dat is uiteindelijk waar alles om draait. Het gaat erom de patiënt weer in zijn of haar kracht te zetten."