Deze e-health toepassingen helpen de praktijk!

Deze e-health toepassingen helpen de praktijk!

SUPPOHRT werkt al enige jaren samen met Ksyos op het gebied van digitale zorg en e-health voor de POH GGZ. Steeds meer praktijken maken gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van e-health. Teamlead GGZ Arnoud Borst geeft aan dat de inzet van e-health per regio verschilt. Ook zijn er verschillen per huisartsenpraktijk en kan de ondersteuning anders zijn dan bij andere huisartsen. Arnoud: “Voor de GGZ steken we in op blended care, dus digitale zorg in combinatie met een fysieke afspraak. In deze coronatijd kan dat ook een video-afspraak zijn. Maar er moet wel een persoonlijk contact zijn.”

Dit kan je als huisarts of POH GGZ verder helpen

“Als we kijken naar e-healthtoepassingen voor GGZ-aandoeningen, dan zien we dat het aanbod steeds groter wordt. E-health wordt meer en meer een belangrijk onderdeel van de behandeling”, vertelt Arnoud. Zo is er een groeiende behoefte aan verschillende digitale vragenlijsten. “Een koppeling van deze lijsten met het HIS is ideaal. Dan heb je alle gegevens paraat in één systeem en dat scheelt veel tijd."

Er is meer!

E-health verandert en is voortdurend in ontwikkeling. Arnoud: “Er komen steeds meer nieuwe zaken. VR (Virtual Reality) bijvoorbeeld komt steeds meer op. Nu nog vooral in de tweede lijns GGZ-zorg, maar het is ook voor de huisarts en POH GGZ interessant. Een VR-bril kun je bijvoorbeeld inzetten voor mindfulness, het leren relaxen en omgaan met stress. Of voor wat zwaardere aandoeningen, maar dat is meestal al in de tweede lijn. We onderzoeken of daar behoefte aan is. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het zou een mooie aansluiting kunnen zijn op al bestaande programma’s.”

Positieve Gezondheid

E-health kan ook preventief worden ingezet. “De stroming rond Positieve Gezondheid is in opkomst en het gedachtegoed beschouwt gezondheid meer als een geheel van verschillende factoren en op het voorkómen van ziekten en problemen. Met e-health modules kunnen we onderzoeken waar het psychische probleem precies zit en hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dat kan per persoon verschillen. In veel programma’s gaan we in op positieve gezondheid en op hoe mensen leven, maar ook hoe je kan ontspannen of goed met geld om kan gaan om stress te voorkomen. Trouwens, een module ‘ontspanning’ kan voor iedereen nuttig zijn, dat is een patiëntengroep die je juist bij de POH GGZ wil hebben”, aldus Arnoud.

Consultatie en triage

Na de geschreven vorm van consultatie kwam de telefonische en face-to-face consultatie. In het coronatijdperk is daar nog videoconsultatie aan toegevoegd. Dankzij e-health kunnen consultaties beter gestroomlijnd worden. Arnoud daarover: “Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van het triageconsult. Daarbij stuurt de huisarts eerst een vragenlijst naar de patiënt, vervolgens gaat de patiënt langs bij een specialist of doet een telefonische intake. Dan kan ook worden bekeken waar de patiënt behandeld moet worden. Bij de huisarts, in de tweede lijn, of in de verslavingszorg? Dit systeem geeft een advies op maat voor de POH GGZ. Handig voor als er twijfel is waar de patiënt het beste behandeld kan worden. Extra voordeel is dat het wachtlijsten kan helpen voorkomen, want de patiënt komt sneller op de juiste plek.”