Zo regel je de vergoeding voor de POH GGZ

Zo regel je de vergoeding voor de POH GGZ

De vergoedingenstructuur van zorgverzekeraars wordt door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. “Het zijn allemaal vastgestelde tarieven zonder onderhandelingsmogelijkheden”, vertelt Wim Zoethout, algemeen directeur van SUPPOHRT. “De NZA stelt de vergoedingen vast voor de huisartsenzorg en daar is de POH GGZ een onderdeel van. Voor de POH GGZ zijn er twee inkomstenstromen: het moduletarief en het consulttarief. Het moduletarief, een vast bedrag per kwartaal, wordt vastgesteld op basis van het aantal patiënten en hoeveel uur de POH GGZ per week ingezet gaat worden. Dit tarief wordt altijd uitbetaald, ongeacht of er consulten worden uitgevoerd. Daarnaast declareert de POH GGZ ook nog individuele consulten. Dit is een flexibel bedrag, afhankelijk van de duur en het aantal consulten.”

Wat de huisarts kan doen

Een huisarts heeft verschillende mogelijkheden. Hij of zij kan allereerst zelf een POH GGZ in dienst nemen of de POH GGZ zorg via een externe organisatie laten uitvoeren. Wim Zoethout: “Maar ook bij een externe organisatie zijn weer verschillende mogelijkheden. Deze organisatie kan zélf de vergoedingen met de zorgverzekeraar regelen. Dat kan als het om een zorgorganisatie gaat. Dat betekent dat de gelden die de huisarts zou krijgen voor de POH GGZ bij hen terechtkomen. De huisarts ziet dan het geld niet en dat is niet altijd handig.” Er zit namelijk best wat marge tussen en een huisarts heeft meestal geen idee hoe groot die marge is. De keerzijde is dat de huisarts volledig ontzorgd wordt: alles wordt geregeld en betaald.

Initiatief wordt beloond

“Je kan het als huisarts ook anders doen en zélf het contract met de zorgverzekeraar sluiten. Dat moet je wel op het contract aanvinken dat je een bepaald aantal uur een POH GGZ in wil zetten. De zorgverzekeraar weet hoeveel patiënten de huisartspraktijk heeft en welke vergoeding daar tegenover staat.” De huisarts krijgt het moduletarief maal het aantal patiënten plus de inkomsten uit de consulten. “Dit is vrij makkelijk te doen en biedt de huisarts volledig inzicht in de geldstromen."

Ons advies

Het advies van SUPPOHRT aan huisartsen is om het zelf te regelen. SUPPOHRT heeft een rekenmodule, die ook is te vinden bij de huisartsenverenigingen en zorgverzekeraars. In deze rekenmodule vul je de verschillende variabelen in. “En onderaan de streep zie je precies wat je kosten en inkomsten zijn. Ja, het kost wat tijd en moeite om uit te zoeken, maar zo krijg je wel grip op je financiën. Je zou bij een inzet van acht uur POH GGZ per week zomaar tussen de €7500 en €10.000 per jaar kunnen overhouden."

Meer weten?

Bij SUPPOHRT zitten we klaar om vragen over dit onderwerp te beantwoorden!