Zo selecteer je de beste POH GGZ

Zo selecteer je de beste POH GGZ

“Hoe vind je de perfecte POH GGZ? Allereerst is ‘perfect’ niet voor iedere huisarts hetzelfde. De perfecte POH GGZ voor praktijk 1 is niet per se de perfecte POH GGZ voor praktijk 2. Het is dus ook vooral een kwestie van de goede match maken”, vertelt Marjolein. “Dat hangt van veel dingen af. Wat voor soort praktijk is het, in welke wijk, welke problematiek speelt daar.” Daarnaast geldt dat het vak POH GGZ nog altijd geen vastgesteld beroep is. Dat impliceert dat het vak vanuit verschillende disciplines wordt ingevuld en ingezet. “Het zijn mensen uit maatschappelijk werk, SPH, SPV, psychologie, orthopedagogie, van alles. En dan zijn er nog verschillende eisen van zorgverzekeraars, die onderling ook weer verschillen. Zo zijn er dus nogal wat zaken om rekening mee te houden in de zoektocht naar de perfecte POH GGZ.”

Enige ervaring is handig!

De perfecte POH GGZ is dus vooral een kwestie van de juiste persoon op de juiste plek. “Bij voorkeur is de perfecte POH GGZ iemand met al enige ervaring als zodanig, maar dat is natuurlijk niet altijd haalbaar. Je moet ergens beginnen. Belangrijk is dat je je het vak eigen moet kunnen maken, het is wel een uniek vak. Vaak zien we mensen die al langer of eerder in de GGZ hebben gewerkt en goed weten wat ze wel en niet willen. Dat zijn mensen die het over het algemeen als POH GGZ goed doen.”

Selectiebeleid

Een goed selectiebeleid is derhalve essentieel. Marjolein: “Na aanmelding doen wij eerst een telefonische kennismaking. Aansluitend stellen we een persoonlijkheidsprofiel op, gebaseerd op de Big Fifty Persoonlijkheidstest. Aan de hand van onze ervaringen met mensen die hier hebben gewerkt of dat nog steeds doen, hebben we een ‘ideaal profiel’ gemaakt met competenties waarmee we aan de slag gaan. Zo ontstaat voor een kandidaat een eigen profiel, dat enige voorspellende waarde heeft. De huisarts doet zelf het finale gesprek met kandidaten die wij hebben voorgelegd. Dan zijn er dus al twee gesprekken en een assessment geweest.”

De perfecte match

Maar zoals gezegd is een goede kandidaat nog niet per se de beste POH GGZ voor een huisartsenpraktijk. Het gaat ook om de juiste match. “Praktijken waarmee we al samenwerken, ken ik natuurlijk redelijk goed en ik weet wat ze willen. Maar we vragen altijd een profiel, ook als een praktijk een vervanging zoekt voor één van onze ‘eigen’ POH GGZ. In zo’n profiel staat vermeld wat voor type praktijk het is, met wie je gaat samenwerken, de patiëntenpopulatie en -problematiek, en wat de huisarts zoekt. Met al die kennis proberen we de perfecte match te maken”, aldus Marjolein.

Een vak apart

POH GGZ is met recht een vak apart. “Je draait een beetje je eigen winkel. Je ziet patiënten, je geeft geen therapie, maar je gebruikt wel onderdelen ervan. Het vraagt om flexibiliteit, het is nauwelijks geprotocolleerd. Dat geeft vrijheid, maar ook beperking en dat maakt het soms best ingewikkeld. Anders dan anders, maar daarom wel erg leuk!”