Rouw en verliesbegeleiding volwassenen en jongeren

Rouw en verliesbegeleiding volwassenen en jongeren

Krijg handvatten om te communiceren over de dood

 

Inleiding

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met de dood. Een verlies door dood verwerken is de heftige gebeurtenis onderdeel maken van het autobiografisch geheugen. Dat is zwaar en kan soms wel wat steun gebruiken. Rouwbegeleiding is helpen een evenwicht te vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij gevoelens en gedachten die daarbij horen en ook de kracht en lust helpen hervinden om verder te gaan met het leven. De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding. 

Doelstelling 

Na afloop weten cursisten verschillende rouwreacties en beschikken ze over handvatten om te communiceren over de dood. Daarbij kunnen zij een aantal praktische werkmethoden toepassen. Zij weten wanneer zij moeten doorverwijzen in verband met een persisterende complexe rouwstoornis of andere stoornis.

Inhoud

Deze dag biedt een algemene oriëntatie met een theoretisch gedeelte over verschillende rouwtheorieën, belangrijkste vragen en reacties zijn van mensen in rouw. Daarnaast komt onderscheid tussen ‘normale’ rouw en gecompliceerde rouw aan de orde. Er wordt geoefend in contact maken over de dood met cliënten.

Literatuur

American Psychiatric Association (2013) . Persisterende complexe rouwstoornis. Deel III Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling. Aandoeningen die verder onderzoek behoeven. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder vijfde editie  (DSM-5). 1042-1046
American Psychiatric Association (2013) Depressieve episode bij rouw. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder vijfde editie (DSM-5), 163
Boelen, P., Keijser de, J. en Smid, G. (2014) Individuele gevolgen van traumatisch verlies. Rouw na vliegramp Oekraïne. Cogiscope (4) 19-25
 

Opleiding details

  • Locatie: Wilgenweg 18C, 1031 HV Amsterdam
  • Doelgroep: POH GGZ, GGZ Professionals
  • Accreditatie: 6 accreditatiepunten bij LV POH-GGZ
Docent(en)

Drs. Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog, werkzaam bij het Ingeborg Douwescentrum voor psycho-oncologische hulpverlening in Amsterdam en in haar praktijk voor verliesverwerking bij kinderen, jongeren en volwassenen in Haarlem. Zij is sinds 1993 als deskundige verbonden aan Stichting Achter de Regenboog, gericht op kinderen en jongeren in rouw. Ze is docent bij de PDBO en bij de RINO Amsterdam. Op haar site www.praktijkvoorverlieshaarlem.nl staat een boekenlijst voor kinderen, jongeren en begeleiders die te maken hebben met ernstige ziekte en overlijden.

Carine Kappeyne