Basiscursus POH GGZ

Er is een groeiende behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Toenemend bewustzijn over het belang van geestelijke gezondheid heeft geleid tot een grotere vraag naar POH GGZ professionals. Dit heeft ervoor gezorgd dat de functie POH GGZ zich door de jaren heen sterk heeft ontwikkeld. De functie heeft een specifieke plaats in de gezondheidszorg en vraagt daarmee om specifieke kwaliteiten van een professional.

Basiscursus voor elke startende POH GGZ

Inleiding basiscursus POH GGZ

De functie POH GGZ is volop in ontwikkeling sinds de introductie in 2007. De Landelijke Vereniging POH GGZ heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging een functie- en competentieprofiel opgesteld. 
De functie POH GGZ heeft een specifieke plaats in de gezondheidszorg en vraagt daarmee om specifieke kwaliteiten van een professional. De POH GGZ dient communicatief zeer vaardig te zijn, zowel in het contact met de patiënt als in de rol van verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. Kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen is een must. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken en eveneens zich kunnen inleven in de soms uiteenlopende posities, belangen en competenties van de verschillende beroepsbeoefenaren uit de eerste en tweede lijn. Verder dient de POH GGZ, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts, zelfstandig patiënten te kunnen begeleiden en ondersteunen. 
Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek.

 

Doelstelling van de basiscursus POH GGZ

  • De cursist heeft kennis van de ontwikkeling van de functie POH GGZ
  • De cursist is op de hoogte van het functie- en competentieprofiel
  • De cursist heeft kennis van de praktische invulling van de functie (agendabeheer, sociale kaart opstellen, contact met huisarts, GGZ, zorg in de wijk)

 

Inhoud van de basiscursus POH GGZ

Na de kennismaking en introductie, zal ingegaan worden op de geschiedenis en ontwikkelingen van de functie POH GGZ. Er wordt stil gestaan bij de verschillende zorgactiviteiten die de POH GGZ uitvoert en wordt het financieringsmodel uitgelegd. Er zal ingaan worden op de positionering en samenwerking van de POH GGZ. Als laatste wordt gesproken over zelfzorg.

De cursus is interactief, er is gedurende de hele middag ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie. Er zal geen toets zijn.


Literatuur

  • Onder redactie van Liesbeth Mok, Harold Wenning, Ietje de Vries. Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p. 266

Aanmelden!

Docent(en)

Maaike Huizinga-De Waard

Maaike Huizinga-de Waard
Opleidingsmanager SUPPOHRT

Maaike Huizinga-de Waard werkt sinds 2014 als POH GGZ. Na de afronding van haar studie Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit, is zij werkzaam geweest als trajectbegeleider, coach en psycholoog.

Naast de werkzaamheden als POH GGZ werkt Maaike als opleidingsmanager bij SUPPOHRT. Zij organiseert opleidingen voor de collega’s van SUPPOHRT en is nauw betrokken bij de Leergang POH GGZ van de Hogeschool van Amsterdam.

Ervaringen

Wat zeggen onze medewerkers?
img-Donnee-Luijten.jpeg

“De cursussen van SUPPOHRT hebben me als POH GGZ geholpen om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen. Ik heb specifieke inzichten opgedaan die direct van toepassing zijn in mijn rol als POH GGZ, zoals de cursus rouw- en verliesverwerking.

Deze cursussen hebben me in staat gesteld om mijn professionele expertise te vergroten.”


DONNEE LUIJTEN
POH GGZ

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte