POH GGZ – Algemeen

Registratie algemene inschrijving bij SUPPOHRT

U gaat zich inschrijven en zo kandidaat stellen voor toekomstige vacatures van SUPPOHRT.

Werving en Selectie
Wij hebben deze gegevens nodig om een match te kunnen maken tussen u en de (toekomstige) vacatures bij de huisartsenpraktijken met wie wij samen werken. Er worden alleen gegevens gevraagd en verwerkt die hiervoor noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van SUPPOHRT en in ons kandidatenbestand op de beveiligde server een derde partij; CATSone (www.catsone.nl). Wij adviseren u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn: Privacyverklaring CATSone

Bewaar termijn gegevens
Volgens de AVG mogen cv’s van kandidaten maximaal 4 weken worden opgeslagen tenzij de kandidaat toestemming geeft om de gegevens langer op te slaan (maximaal 1 jaar). Bij inschrijving in ons kandidatenbestand geeft u ons toestemming uw gegevens voor de duur van kalender jaar op te slaan. Aan het eind van het jaar zullen wij u per email benaderen of wij u gegevens langer mogen bewaren.

Recht op inzage en correctie
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Mochten uw gegevens onjuist zijn, dan kunt u schriftelijk om aanpassing verzoeken via privacy@suppohrt.nl. Verwijdering van uw gegevens uit onze bestanden kan alleen plaatsvinden indien het behouden van de gegevens niet (meer) nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen of de wet ons niet verplicht deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de bewaarplicht van het personeelsdossier.

Beveiliging persoonsgegevens
Indien u zich inschrijft als kandidaat bij SUPPOHRT willen wij u verzoeken uw cv anoniem toe te voegen, dat wil zeggen zonder NAW gegevens. Uw cv kan na overleg met u gedeeld worden met de huisartsenpraktijk waar een vacature uit staat. Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen dienen wij dit anoniem te doen. Op het gedeelte van onze website waar u zich in kunt schrijven gebruiken wij een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL). Hiermee worden kleine bestanden verstuurd via een beveiligde verbinding door middel van een digitale encryptiesleutel tussen ons en uw browser.

Delen op social media:

Meer vacatures