Pionieren in de POH GGZ Jeugd

“De gemeente wilde een onafhankelijke organisatie om dit proces voor jeugd met psychische problemen vorm te geven,” vertelt Yvette. “Er zijn grote wachtlijsten voor een GGZ-behandeling voor de jeugd en daarnaast kijken we of we het kostenaspect ook kunnen aanpakken. In de gemeente werken er wel al POH GGZ, maar jeugd vraagt een andere, systeemgerichte aanpak. Het kost meer tijd omdat jongeren over het algemeen nu eenmaal lastiger over problemen praten. Dit is een groot project, want het is de intentie dat alle huisartsenpraktijken in Dordrecht meedoen en dat vergt een grote inzet van POH GGZ Jeugd.”

Bruggen slaan

Voor Yvette als pionier vanuit SUPPOHRT valt er genoeg te doen. Haar werk bestaat uit het ‘bruggen slaan tussen de huisarts en de tweede lijnorganisaties’. Yvette: “Huisartsen hebben weinig tijd om goed te onderzoeken wat voor hulp passend is. Dit onderzoek kunnen we van de huisarts overnemen.” Yvette werkt onder andere intensief samen met het sociale wijkteam, hulpverleningsinstanties, basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, en organisaties die zich richten op preventie van langdurige hulp. De inzet van POH-ggz jeugd startte in oktober in twee praktijken en inmiddels is het team uitgebreid met twee collega’s en zijn er meerdere praktijken bij betrokken. “Ik werk twee dagen vanuit een vaste huisartsenpraktijk en daarnaast twee dagen vanuit een praktijk waarbij ik cliënten spreek die door andere huisartsen zijn verwezen. We werken dus dicht bij de huisarts waardoor de afstand tot de cliënt klein is. Zo kunnen we laagdrempelig te werk gaan. De aanmeldingen die we van de huisarts krijgen, gaan over zaken waarbij ouders of kinderen vastlopen en die zijn niet medisch gerelateerd.”

Traject

Yvette nodigt kinderen (en hun ouders/netwerk uit) voor een uitgebreide intake om te monitoren wat er aan de hand is en wat zou kunnen helpen. “Dat gebeurt dus met het kind of de jongere en het systeem om hem of haar heen, ouders en school bijvoorbeeld.” Als POH GGZ Jeugd regelt ze zelf de intakes en de vervolggesprekken. “Samen met de cliënt zet je een traject uit. Doordat het een nieuwe manier van werken is, is het belangrijk dat we met het team van POH GGZ Jeugd eenduidig werken.” Naast haar werk als POH GGZ Jeugd coacht Yvette vier collega’s, twee in Dordrecht en twee in Leiden en Oegstgeest.

Snelle opkomst

De opkomst van de POH GGZ Jeugd gaat snel en Yvette ziet dat als een goede ontwikkeling. “Het is laagdrempelig en we kunnen snel werken. We merken dat er bij bijvoorbeeld een sociaal wijkteam eerst een actieplan gemaakt moet worden. Pas dan kunnen ze beginnen en dan heb je al snel met een wachttijd te maken. Die wachttijd hebben wij vooralsnog niet waardoor we op een goed moment instappen als de ouder of het gezin een vraag heeft voor ons. Het mooie in deze opzet is dat we niet vastzitten aan een beperkt aantal consulten. Dat betekent dat we ook de overbrugging kunnen verzorgen als vervolghulp nodig is. De cliënten die we nu begeleiden, kunnen we kwalitatief goede zorg bieden. Snel en goed!”

Delen op social media:

Meer nieuws