FNV’s wensen voor nieuwe cao Huisartsenzorg 2024

huisarts POH GGZ CAO

Per 1 januari 2024 loopt de huidige cao Huisartsenzorg af en op dit moment wordt er hard gewerkt om per die datum de nieuwe CAO klaar te hebben. De exacte details voor de nieuwe cao Huisartsenzorg zijn nog niet bekend, maar werknemersorganisatie FNV heeft onder zijn leden een onderzoek uitgevoerd om de belangrijkste wensen te inventariseren. We lichten een tipje van de sluier op en behandelen hoe dit van invloed is op onze POH GGZ medewerkers.

We kennen FNV als grootste vakbond van Nederland, die opkomt voor de belangen van medewerkers in verschillende branches; zo ook de Huisartsenzorg. Vanuit deze rol volgen zij nieuwe cao ontwikkelingen op de voet en werken zij actief samen met werkgeversorganisaties, zoals InEen, en andere vakbonden, zoals de KNMG. Deze gezamenlijke sociale partners ontwikkelen de nieuwe cao, met als doel een evenwichtige overeenkomst voor zowel werkgever als werknemer.

Onderzoek FNV cao Huisartsenzorg

Op hun website publiceerde FNV de voornaamste bevindingen van het onderzoek dat zij intern (onder de leden) uitvoerden. Gezien onze rol als leverancier van POH GGZ bij huisartsenpraktijken, delen we deze bevindingen graag:

 1. Betere beloning
  Uit veel reacties bleek dat een fatsoenlijke en structurele loonsverhoging heel erg belangrijk is. Maar niet alleen een loonsverhoging. Zo kan er ook gedacht worden aan een aanpassing van de reiskostenvergoeding, en de toeslagen voor onregelmatig werken. Daarnaast mag de flexibiliteit van de medewerkers beter beloond worden door bijvoorbeeld een toeslag voor een verschoven dienst.  
 2. Werk-privébalans 
  Wat ook veel naar voren kwam, was dat de werk-privébalans in de huisartsenzorg niet op orde lijkt te zijn. Dat kan opgelost worden door meer vakantiedagen, maar ook door het invoeren van PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget) en het recht invoeren om onbereikbaar te zijn. Ook meer vrijheid in het opnemen van extra gewerkte uren kan helpen. Daarbij mag zeker niet ontbreken dat er op sommige momenten meer verlof nodig is, zoals bij de geboorte van een kind of het verzorgen van een dierbare.  
 3. Gezond werken tot je pensioen
  Een laatste thema maar zeker niet onbelangrijk, is gezond werken tot je pensioen. Dat kan met een RVU-regeling om eerder te kunnen stoppen, maar ook met een generatieregeling om de laatste jaren iets rustiger aan te kunnen doen, zonder veel te moeten inleveren.

  Maar ook al eerder in de loopbaan is het goed om hier aandacht aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld met een persoonlijk ontwikkelbudget en andere mogelijkheden om ‘gezond te kunnen blijven werken’ in zowel fysieke als psychische zin. Daarnaast is het belangrijk dat ruime scholing voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt. Op deze manier kunnen werknemers in de huisartsenzorg zich langer ontwikkelen, wat het vak aantrekkelijker houdt. 

Naast deze drie voorname pijlers, werd ook veel opgemerkt dat waardering, met name immateriële waardering, erg belangrijk wordt gevonden. Waardering wordt genoemd als belangrijk instrument om effecten van werkdruk, ziekteverzuim en verloop te doorbreken.

Al met al richten de sociale partners, waaronder de FNV, zich op een moderne cao met een moderne functiewaardering en arbeidsvoorwaarden die passen bij de tijd waarin we leven.

Visie van SUPPOHRT op arbeidsvoorwaarden van POH GGZ

Als leverancier van professionele POH GGZ diensten aan huisartsenpraktijken en gemeenten volgen wij de ontwikkelingen en onderschrijven we de wensen die uit het onderzoek van FNV naar voren komen. Wij werken continu aan een gezonde werk-privébalans en stimuleren persoonlijke én professionele groei, om langdurig fijn te kunnen werken tot aan je pensioen.

Hierbij profiteren onze POH GGZ professionals van de veiligheid en verbondenheid van één werkgever, waar intervisie en de deelname aan intervisiegroepen standaard goed is geregeld. Dit is niet alleen van belang voor onze collega’s, maar voor de huisartsenpraktijken waar onze collega’s werken is dit ook wel zo prettig; zo hebben praktijken meer de handen vrij om zich te richten op de patiënt. Wij regelen de randzaken.

Werken bij of met SUPPOHRT?

Zodra de nieuwe cao helemaal af is, berichten wij hier weer over. Wil je in de tussentijd als POH GGZ meer weten over wat werken bij SUPPOHRT voor jou aan voordelen levert? Bezoek dan onze pagina Werken bij SUPPOHRT en meld je aan.

Wil je als huisartsenpraktijk meer weten over het werken met SUPPOHRT als leverancier voor goede POH GGZ medewerkers in jouw praktijk? Bekijk dan onze webpagina Zorgaanbod en neem contact met ons op, zodat wij resterende vragen kunnen beantwoorden.

 

Bronvermelding:

FNV

Delen op social media:

Meer nieuws