POH GGZ als versterking voor gemeenten en het sociaal domein

POG GGZ gemeente sociaal domein

Onlangs publiceerde de NOS een artikel waarin wordt aangekondigd dat vanaf 2025 een gratis verkennend gesprek voor mensen met psychische klachten vergoed wordt vanuit het basispakket. Dit initiatief is bedoeld om snel behandelbare psychische problemen vroegtijdig te identificeren en zo wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te verkorten. Deze maatregel moet de drempel verlagen voor mensen om tijdig hulp te zoeken zonder extra kosten, wat de druk op de GGZ aanzienlijk kan verminderen.


Hoewel het artikel van de NOS zich richt op de integratie van GGZ en het sociaal domein, wordt de rol van de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) niet expliciet genoemd. Dit is opmerkelijk, omdat POH GGZ-medewerkers vergelijkbare doelen nastreven en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van deze initiatieven.

Holistische benadering voor de patiënt

De POH GGZ speelt een cruciale rol in de huisartsenpraktijk door patiënten met psychische klachten vroegtijdig te ondersteunen. Deze professionals kunnen ook een waardevolle rol spelen in bredere gesprekken tussen gemeenten en zorginstellingen over de integratie van geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Hoewel de POH GGZ zich specifiek richt op geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsenpraktijk, is het belangrijk om in te zien dat hun betrokkenheid bij bredere welzijnsinitiatieven essentieel kan zijn. Door samen te werken met gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein kunnen zij bijdragen aan een holistische benadering van patiëntenzorg, waarbij het complete welzijn van patiënten centraal staat.

Schakelrol tussen zorgdisciplines

Financiering van dergelijke initiatieven binnen het sociaal domein wordt vaak verzorgd door gemeenten. Daarom is het cruciaal om de visie van gemeenten op de rol van de GGZ te begrijpen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. POH GGZ kan hierin een schakel vormen tussen verschillende zorgdisciplines, wat de effectiviteit van initiatieven zoals het gratis verkennend gesprek kan vergroten.

Diederik Bollen, directeur bij SUPPOHRT: ”Er is een groeiende behoefte aan een dieper begrip van de bestaande structuren en de lacunes binnen de zorg. Wij hebben hier een unieke kijk op. Door POH GGZ-medewerkers goed te integreren in het bredere zorglandschap en de behoeften van patiënten centraal te stellen, zullen initiatieven zoals deze niet alleen wachtlijsten verkorten, maar ook de algehele kwaliteit van de zorg verbeteren. De waardevolle rol van POH GGZ in dit proces mag niet onderschat worden, omdat hun betrokkenheid cruciaal is voor het succes van dergelijke beleidsmaatregelen.”

Meer leren?

Voor meer informatie kunt u het originele NOS artikel hier lezen. Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen met Diederik Bollen, neem dan gerust contact op.

Diederik Bollen Suppohrt

Diederik Bollen

Operationeel Directeur

Vanuit mijn rol draag ik bij aan toegankelijke en persoonlijke geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Om deze overal bereikbaar te maken, groeien we in capaciteit en werken we samen met zorgverleners.

Delen op social media:

Meer nieuws