Uitbreiding van POH GGZ ondersteuning voor normpraktijken in 2024

POH GGZ uitbreiding uren normpraktijken

Vanaf volgend jaar krijgen normpraktijken de mogelijkheid om 16 uur ondersteuning van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) aan te vragen, in plaats van de huidige 12 uur. Wat dit nog beter maakt, is dat deze extra uren ondersteuning voor de praktijk volledig kosteloos zullen zijn. Dit is een mooie stap en sluit perfect aan bij onze missie om geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en persoonlijker te maken.

 

Waar komt deze uitbreiding vandaan?

Het is geen geheim dat geestelijke gezondheidszorg een steeds prominentere rol speelt in huisartsenpraktijken. Patiënten met psychische aandoeningen en klachten vinden steeds vaker de weg naar de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts. Dit legt een grotere belasting op de praktijk en dit betekent dat huisartsen nieuwe manieren moeten vinden om effectiever en efficiënter te werken. De uitbreiding van de ondersteuning voor POH GGZ is een antwoord op deze groeiende vraag en zal zorgteams in staat stellen om beter te voldoen aan de behoeften van patiënten.

 

Wat betekent dit voor normpraktijken?

Onder een normpraktijk verstaan we in de Nederlandse gezondheidszorg een gemiddelde praktijk, die als maatstaf gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het berekenen van financiële vergoedingen, het verdelen van zorgtaken en het beoordelen van de werkdruk en de behoeften binnen de huisartsenzorg. Om een beeld te geven: een normpraktijk heeft ongeveer 2350 patiënten en wordt doorgaans bestuurd door 1-2 huisartsen (dit kan variëren en is regioafhankelijk). De uitbreiding van POH GGZ ondersteuning zal normpraktijken in staat stellen om te profiteren van 16 uur POH GGZ-ondersteuning per week in plaats van 12, zonder extra kosten. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen:

  1. Verbeterde toegang tot geestelijke gezondheidszorg: Door het verhogen van het aantal uren dat POH GGZ beschikbaar is, kunnen meer patiënten de geestelijke gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben. Dit draagt bij aan een verbetering van de toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten in onze praktijken.
  1. Betere zorgcoördinatie: De extra uren POH GGZ stellen SUPPOHRT en de huisartsenpraktijk in staat om de zorgcoördinatie te verbeteren. Dit betekent dat we beter kunnen samenwerken met andere zorgverleners en instanties om de beste zorg te bieden aan patiënten met complexe psychische aandoeningen.
  1. Verlichting van de werkdruk: De groeiende vraag naar geestelijke gezondheidszorg heeft geleid tot een aanzienlijke werkdruk voor huisartsen en hun teams. De extra ondersteuning van onze POH GGZ professionals zal helpen om deze werkdruk te verlichten, waardoor we ons samen kunnen concentreren op kwalitatieve zorgverlening.
  1. Meer aandacht voor preventie en vroeg ingrijpen: Met meer beschikbare uren kunnen we ons beter richten op preventie en vroeg ingrijpen. Dit kan helpen om problemen in een vroeger stadium te identificeren en te behandelen, wat op de lange termijn kosten kan besparen en de kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren.

 

Hoe kunnen huisartsenpraktijken profiteren van deze verandering?

Het aanvragen van de extra uren POH GGZ-ondersteuning is eenvoudig. Neem contact op met SUPPOHRT en wij geven u meer informatie over de exacte procedures en richtlijnen voor aanvragen. Wij begeleiden u bij het proces en beantwoorden graag eventuele vragen die u hebt. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit te bespreken met de zorgverzekeraar of (lokale) gezondheidsautoriteiten.

 

Meer impact op welzijn in 2024

De verhoging van het aantal uren POH-GGZ ondersteuning is ingevoerd om beter tegemoet te komen aan behoeften van zowel de zorgverleners als de patiënten. Met extra uren POH GGZ-ondersteuning kunnen huisartsenpraktijken in 2024 de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en meer impact hebben op het welzijn van hun patiënten.

De verhoging zal daarnaast resulteren in betere toegang tot zorg, verbeterde zorgcoördinatie en verlichting van de werkdruk voor zorgverleners.

Mocht je nog vragen hebben over deze verandering of hulp nodig hebben bij het aanvragen van de extra uren POH GGZ-ondersteuning, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag.

Linda Blank

Manager Zorg

Energie krijg ik van het optimaliseren van een werkcultuur en -processen. Mijn focus ligt op zowel mens als doel, op zowel cultuur als structuur. Als je als team goed in elkaar zit, kun je samen bergen verzetten.

Delen op social media:

Meer nieuws