Nieuwe NZA-tarieven: Stimulans voor Kwalitatieve Zorg in 2024

Nieuwe NZA tarieven 2024

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de nieuwe, herziene tarieven voor geestelijke gezondheidszorg bekendgemaakt en we zien een stijging van 7-8%. Wat betekenen deze nieuwe NZA-tarieven en hoe worden patiënten én zorgverleners (huisartsenpraktijken en gemeenten) hier beter van? Lees het in dit artikel.

 

Het belang van de nieuwe NZA-tarieven

De herziene NZA-tarieven zijn essentieel voor verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg. Deze tarieven zijn bedragen die zijn vastgesteld door de NZA en dienen als de basis voor de financiering van zorgdiensten in Nederland. Ze beïnvloeden de vergoedingen die zorgverleners ontvangen voor de geleverde zorg, waaronder de ondersteuning van POH GGZ en POH GGZ Jeugd.

De stijging van 7-8% in de NZA-tarieven betekent dat er meer financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Dit biedt kansen voor kwaliteitsverbetering in de zorg, uitbreiding van dienstverlening van huisartsenpraktijken en meer aandacht voor preventie.

Als we kijken naar kwaliteitsverbetering, denk dan bijvoorbeeld aan opleiding en bijscholing. Als uitbreiding van de dienstverlening kan de zorgverlener bijvoorbeeld overwegen om het aantal beschikbare uren voor POH GGZ of POH GGZ Jeugd te verhogen. Zeker in combinatie met de uitbreiding van het aantal POH GGZ uren voor normpraktijken zal dit veel impact opleveren. Zo kunnen namelijk meer patiënten profiteren van persoonlijke geestelijke gezondheidszorg.

‘An ounce of prevention is worth a pound of cure’, luidt een mooi Engels gezegde. En zoals alle clichés, is ook deze waar. Preventie verdient meer aandacht. Met extra financiering ontstaan mogelijkheden om preventieprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Dat niet alleen; ook met leefstijlcoaching kunnen veel problemen vroegtijdig worden gemitigeerd, nog voordat ze uit de hand lopen en écht problematisch worden.

 

Gemeenten en de NZA-tarieven

Gemeenten spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de geestelijke gezondheidszorg voor hun inwoners. De herziene NZA-tarieven hebben daarom ook positieve gevolgen voor gemeenten. Gemeenten werken samen met huisartsenpraktijken om de lokale geestelijke gezondheidszorg te versterken. Dit komt de hele gemeenschap ten goede. Met extra financiële middelen kan de gemeente innovatie stimuleren en bestaande programma’s voor geestelijke gezondheidszorg steunen. Elke gemeente is gebaat bij verbeterde coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners. De continuïteit van de zorg is, zeker voor geestelijke gezondheidszorg, van het grootste belang voor het gevoel van welbevinden in een lokale gemeenschap.

 

Hoe SUPPOHRT kan helpen

Als leverancier van POH GGZ en POH GGZ Jeugd ondersteuning hebben wij een goede grip op de mogelijkheden die de nieuwe NZA-tarieven met zich meebrengen. Zoals altijd staan we klaar om zowel huisartsenpraktijken en gemeenten te ondersteunen bij het optimaliseren van de geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we met advies, maar vooral met de inzet van onze doorgewinterde POH GGZ professionals die perfect passen in uw praktijk of gemeente.

Neem gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van de herziene NZA-tarieven voor uw dagelijkse praktijk. We helpen u graag verder.

 

Linda Blank

Manager Zorg

Energie krijg ik van het optimaliseren van een werkcultuur en -processen. Mijn focus ligt op zowel mens als doel, op zowel cultuur als structuur. Als je als team goed in elkaar zit, kun je samen bergen verzetten.

Delen op social media:

Meer nieuws