Nieuwe CAO Huisartsenzorg 2024-2025 van kracht

Nieuwe CAO Huisartsenzorg

Het is officieel: de nieuwe CAO Huisartsenzorg voor 2024-2025 is tot stand gekomen. Dit is een cruciale mijlpaal voor huisartsen en POH GGZ medewerkers. Na uitgebreide onderhandelingen en overleg met alle betrokken partijen is de nieuwe CAO tot stand gekomen, waarbij aandacht is besteed aan belangrijke aspecten zoals arbeidsvoorwaarden, salarisverhogingen en arbeidsomstandigheden.

 

Deze nieuwe CAO, die van kracht zal zijn voor de komende twee jaar, bevat diverse verbeteringen en aanpassingen die van invloed zijn op de werkpraktijk van huisartsen en POH GGZ medewerkers. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is er een breed gedragen akkoord bereikt dat recht doet aan de belangen van alle partijen binnen de huisartsenzorg.

 

Van wensen naar resultaat

In lijn met het bericht dat we eerder schreven, waarin de wensen van FNV met betrekking tot de CAO Huisartsenzorg 2024 werden benadrukt, zijn er belangrijke stappen gezet om aan deze wensen tegemoet te komen. Dit omvat onder andere salarisverhogingen, verbeteringen in arbeidsvoorwaarden en afspraken over arbeidsomstandigheden.

 

Veranderingen voor de dagelijkse praktijk

Het is van essentieel belang dat huisartsen en POH GGZ medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze nieuwe CAO en de gevolgen ervan voor hun werkpraktijk. Wij delen daarom binnenkort meer gedetailleerde informatie verstrekken over de specifieke wijzigingen en verbeteringen die zijn opgenomen in de nieuwe CAO Huisartsenzorg 2024-2025.

 

Voor betere zorg en betere werkomstandigheden

Als belangrijke pijler binnen de gezondheidszorg verdienen huisartsen en POH GGZ medewerkers een CAO die hun belangen behartigt en hen ondersteunt in het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten. De totstandkoming van deze nieuwe CAO is een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van alle professionals binnen de huisartsenzorg.

 

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe CAO Huisartsenzorg 2024-2025 door regelmatig onze website te bezoeken en volg onze updates via onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen.

Linda Blank

Manager Zorg

Energie krijg ik van het optimaliseren van een werkcultuur en -processen. Mijn focus ligt op zowel mens als doel, op zowel cultuur als structuur. Als je als team goed in elkaar zit, kun je samen bergen verzetten.

Delen op social media:

Meer nieuws