Alles over de toegevoegde waarde van een POH GGZ

“We werden in de praktijk geconfronteerd met een toename van de psychosociale problematiek. Dat kostte ons veel tijd en het vraagt bovendien om expertise om de sociale kaart van de regio te kennen. Bovendien werd het vanuit de zorgverzekeraar financieel mogelijk om een POH GGZ in te zetten. Argumenten genoeg om een POH GGZ in onze praktijk te verwelkomen.” De inzet startte tien jaar geleden vanuit de regionale GGZ, maar Edwin ervoer dat als duur en onprettig. “Ik miste een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel vanuit de organisatie. Zo’n 7 à 8 jaar geleden kwamen we in contact met SUPPOHRT. Ik had al eerder van hen gehoord via collega’s en het contact was snel gelegd.”

Maatschappelijke trend opvangen

Edwin ziet het als een kenmerk van de tijd dat de psychosociale problematiek toeneemt. “Mensen worden overvraagd, zijn overwerkt, de relatieproblematiek neemt toe. Ze kunnen het tempo niet meer aan. Opvallend is ook het aantal adolescenten tussen 18 en 30 jaar met burn-out en bore-out klachten. Het is een maatschappelijke trend en het is niet raar om dat op te vangen met een POH GGZ. Het prettige van SUPPOHRT is uiteraard dat zij een POH GGZ voor ons hebben, maar het is meer dan dat. Ze zoeken en vínden de POH, ik bedoel ook dat als de POH ziek wordt of uitvalt, SUPPOHRT de klus op zich neemt om een vervanger te vinden. Ontzorgen dus. Daarnaast is de POH GGZ niet bij ons in dienst, hoewel het op de werkvloer vaak wel zo voelt. Het is een volwaardige collega, maar formeel is de POH GGZ in dienst van SUPPOHRT. De urenregistratie en ziekmeldingen gaan allemaal via SUPPOHRT en dat zorgt ervoor dat wij er in feite geen omkijken naar hebben.”

De meerwaarde van de POH GGZ

De POH GGZ biedt zeker een meerwaarde voor de praktijk van Edwin. De zorg voor de patiënt wordt beter. “Het zijn goed opgeleide mensen die veel ervaring hebben met psychosociale problematiek. Ze hebben ook meer tijd voor de patiënt dan wij als huisarts. Dat geeft ons dan weer meer ruimte voor patiënten met andere problemen. Verder kent de POH GGZ de sociale kaart in de regio goed”, aldus Edwin. De huisarts is en blijft eindverantwoordelijk voor de patiënten. Alle gevallen worden voor- en nabesproken met de POH GGZ. “Nee, ik vind het geen verarming van mijn werk. Een patiënt met psychosociale problematiek komt niet bij de POH GGZ terecht als ik daar niet naar doorverwijs. Ja, ik zie deze patiënten minder, maar dat vind ik niet erg. Zij zijn gebaat bij de oplossing die een POH GGZ kan bieden.”

Ook een POH Jeugd

Helaas is de ‘vaste’ POH GGZ van de duopraktijk ziek, maar SUPPOHRT slaagde erin een vervanger uit de omgeving van Hillegom te vinden. Edwin: “Het is natuurlijk wel handig om een POH GGZ te hebben die de regionale sociale kaart goed kent. Ook logistiek gezien. Dat lukt gelukkig goed. SUPPOHRT screent dat goed. Zeker, het moet ook wel matchen, maar dat wordt goed gescreend. De vervanging is goed geregeld.” In samenspraak met de gemeente hebben de gezamenlijke huisartsen van Hillegom ook een POH Jeugd ingezet. Deze POH Jeugd wordt vanuit de gemeente betaald, maar is wel geplaatst vanuit SUPPOHRT. “Ook deze POH Jeugd weet goed de weg in de jeugdzorg, beter dan een POH GGZ. Op zich niet vreemd, want de regelgeving rondom de jeugdzorg is de laatste jaren behoorlijk aangepast. Voor de gemeente is dit ook een mooie oplossing.”

Delen op social media:

Meer nieuws