Aan het begin van een prachtig nieuw jaar!

Ik ben trots!

In 2021 is SUPPOHRT ongeveer 20 procent gegroeid en daar zijn we uiteraard blij mee. Er zijn nieuwe praktijken bijgekomen die gebruikmaken van onze dienstverlening en ook een aantal grote gemeenten. Deze gemeenten zetten een POH Jeugd in. Dat is een mooie ontwikkeling, want de druk op onze jongeren is groot en de kosten lopen op. Dan is het goed om te zien dat daarop actie wordt ondernomen en wij kunnen daar een steentje aan bijdragen met onze POH GGZ Jeugd! Want dankzij een POH Jeugd kunnen jongeren beter en gerichter worden doorverwezen en dat scheelt ook nog in de kosten. Dat zal in 2022 niet anders zijn. Sterker nog: ik verwacht het komende jaar een sterke groei in dit segment en SUPPOHRT bouwt verder op de ingeslagen weg.

Verder professionaliseren

De professionalisering van onze dienstverlening heeft in 2021 een boost gekregen. We zijn druk bezig om onze zorg meetbaar te maken. Dat doen we aan de hand van een pilot met onze POH Jeugd: we registreren zaken als problematiek, demografische aspecten, de doorverwijzing, de behandeling: met de inzichten die we zo verwerven kunnen we POH jeugd gerichter inzetten, opleidingen specifiek maken en de gemeente helpen met de keuze bij de contractering van jeugdzorg. Een gemeente kan ook vaststellen welke kosten gemaakt zijn, en welke besparingen. Meten is weten en de kwaliteit van de zorg wordt er beter van.

Zichtbaar zijn

In 2021 zijn we begonnen onze zichtbaarheid te verbeteren, bij huidige en potentieel nieuwe klanten en natuurlijk mensen die graag als POH GGZ bij ons willen komen werken. Onze blogs zijn daar een voorbeeld van en het is leuk dat daar goed op wordt gereageerd. Het levert gespreksstof en discussie op en dat is de bedoeling. In 2022 gaan we ook hiermee verder. Zo willen we het komende jaar de website kritisch bekijken: we gaan online onze zichtbaarheid verbeteren.

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt in 2022 extra aandacht. We hebben plannen om bepaalde goede doelen te steunen, die bij onze organisatie passen. Zeker, we zorgen voor de mens door het werk dat we doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we dat ook kunnen doen door andere organisaties te ondersteunen in hun werk.

Ook zijn we bijna klaar voor de lancering van een klantendashboard. Dit is een online platform voor onze klanten. Noem het een ‘MijnSUPPOHRT’, met facturen, contracten, belangrijke documenten, urenregistraties op één plek. Het maakt samenwerken met SUPPOHRT nog eenvoudiger!

Mensen betrekken

Zoals overal in de zorg is de balans tussen vraag en aanbod enigszins zoek. Nieuwe mensen vinden is lastig, terwijl steeds meer huisartspraktijken ons vragen naar POH’s. Zeker ook voor tijdelijke vervanging bij langdurige ziekte of zwangerschap. Gelukkig hebben wij een groot netwerk en een pool met flexibele medewerkers en het lukt eigenlijk altijd om iemand te vinden. In 2022 houden we de lijntjes kort en we blijven streven naar voortdurende interactie en het vinden van oplossingen voor onze klanten.

Door de groei van SUPPOHRT én door de coronapandemie wordt de afstand tussen kantoor en onze medewerkers in de praktijken wat groter. En dat is jammer, want we willen graag dicht bij elkaar staan. Daarom zijn we in 2021 aan de slag gegaan met onze kernwaarden en gingen we op zoek naar onze ‘why’, het DNA van SUPPOHRT. Dit gaan we met elkaar bespreken en vastleggen. Dan kunnen we daar in 2022 samen mee naar buiten treden. Over naar buiten treden gesproken: we streven ernaar om meer bedrijfsuitjes en sportieve activiteiten met elkaar te ondernemen! Zo blijven we dicht bij elkaar. Dat willen we ook doen met een medewerkerspanel dat we het komend jaar willen optuigen. Zo kunnen onze POH’s meedenken en -praten over beslissingen die we moeten nemen.

Ten slotte hebben we het goede voornemen om onze samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) te intensiveren. Al eerder zetten we samen de opleiding voor POH GGZ op, nu gaan we kijken of we ook samen andere cursussen op kunnen starten. Er zijn goede mogelijkheden tot synergie en daarover zijn we momenteel in gesprek.

Een goed nieuwjaar!

Rest mij nog iedereen een goede start van het nieuwe jaar te wensen!

Delen op social media:

Meer nieuws