Een Taal Erbij

Bij de Systeem Academie creëer je met behulp van de bekende methode Een Taal Erbij voor elke situatie overzicht en nieuwe inzichten. Daarbij help je jezelf en je cliënten op een andere manier naar het heden, verleden en de toekomst te kijken.
Persoonlijke ontwikkeling basiscursus ACT nascholing

Een Taal Erbij is een methode die de innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee meer bewust maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden de relaties zichtbaar en toegankelijk als bron voor groei en ontwikkeling.
Daarom kan de methode worden ingezet bij verschillende gesprekspartners en doelgroepen.

Dus als je werkt met kinderen, echtparen, gezinnen of revalidatie: Een Taal Erbij ondersteunt je bij de gesprekken, zowel in therapiesessies, alswel begeleidings- of coachingstrajecten.

 

Accreditatie

  • SKJ (213838): 17,5 punten
  • NIP-K&J/NVO-OG (ID 497269) ): 12 punten – herregistratie.
  • NIP-K&J/NVO-OG (ID 497269) ): 17 punten – opleidingstrajectwaarvan6 behandeling, 3 diagnostiek, extra literatuur 5 en 3 overige taken.
  • FGzPt (ID 417758): 12 punten – nascholing voor Gezondheidszorgpsychologen.
  • NVRG (ID 497269): 12 punten – nascholing systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkenden.
  • LV POH-GGZ (ID 497269): 12 punten – nascholing praktijkondersteuners.
  • Registerplein (ID 497269): 12 punten – GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal werkenden
  • NVP (ID 497269): 11 punten- bij- en nascholing.
  • Register Vaktherapie (ID 497269): 21 punten.
  • V&VN verpleegkundig specialisten (ID 497269): 11 punten.

Aanmelden!

Opleiding details

Docent

Systeem Academie logo

De Systeem Academie

De Systeem Academie leidt vakgenoten op in het werken met Een Taal Erbij. De methode hebben we geleerd bij de Kontekst, waar we jarenlang als docenten hebben gewerkt. Ook ontwikkelden we daar een eigen aanbod in trainingen.

We hebben een breed aanbod in Een Taal Erbij cursussen. En bij ons bepalen cursisten zelf in welk tempo zij zich willen scholen. Ons doel is dat je na een Een Taal Erbij cursus het geleerde kan toepassen in je werk. Daarom is er aandacht voor theorie, casuïstiek en voor de rol van de hulpverlener. Het startpunt van de leerroute in Een Taal Erbij is de Basiscursus. Ook kan je je binnen de Systeem Academie altijd verder ontwikkelen.

 

Website De Systeem Academie

Ervaringen

Wat zeggen onze medewerkers?
POH GGZ Donnee Luijten

“De cursussen van SUPPOHRT hebben me als POH GGZ geholpen om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen. Ik heb specifieke inzichten opgedaan die direct van toepassing zijn in mijn rol als POH GGZ, zoals de cursus rouw- en verliesverwerking.

Deze cursussen hebben me in staat gesteld om mijn professionele expertise te vergroten.”


DONNEE LUIJTEN
POH GGZ

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte