Eetstoornissen K-EET

K-EET is een netwerk van inhoudelijke zorgprofessionals, de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Binnen K-EET werken professionals en ervaringsdeskundigen samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen onder kinderen en jongeren.

Kennisbank
Krijg meer grip op eetstoornissen

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen, steunen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke patiënten.

Dat kinderen en jongeren kunnen overlijden als gevolg van een eetstoornis, met name anorexia nervosa, is een moeilijk te accepteren realiteit. Een deel van deze kinderen en jongeren is met kennis, vaardigheid en soms creativiteit te helpen, in sommige gevallen is er nog geen passend antwoord. Als ouders, leerkrachten, professionals en anderen rondom het kind een eetstoornis tijdig herkennen, kan hij of zij eerder de best werkzame behandeling krijgen en slagen we er vaker en beter in een lang ziekteproces te voorkomen. Vooral bij kinderen en jongeren is de kans op herstel groot. Sommigen van hen worden toch ernstig ziek, en dat zorgt voor gevoelens van machteloosheid en wanhoop, bij henzelf, bij hun naasten en bij behandelaren.

K-EET ontwikkelde samen met professionals en ervaringsdeskundigen verschillende bouwstenen die met elkaar de toegang voor kinderen, ouders en verwijzers tot de beschikbare kennis en kunde over eetstoornissen regelen in de vorm van voorlichting en informatie, begeleiding, behandeling en nazorg.

 

Schrijf je in voor een informatieve online sessie die je kennis vergroot en handvatten biedt voor een effectieve aanpak van eetstoornissen.

 

De volgende elementen komen aan bod:

  • Voedings- en eetstoornissen DSM-5
  • Oorzaken
  • Gevolgen
  • Behandeling
  • Eetstoornissen in de praktijk
  • Casuïstiek
  • Signalering en vroeg herkenning
  • Vragenlijsten
  • Nadere diagnostiek
  • Verwijzen

Aanmelden!

Opleiding details

Docent

Esther Eppenga

Esther Eppenga

Trainer & Coach ISA Power
Praktijkruimte in Alkmaar, Noord Holland

Het kan, het kan echt. Een eetstoornis overwinnen kan echt.

Ik ben Esther Eppenga, ik woon in Broek op Langedijk, Noord Holland. Ik geef namens ISA Power trainingen, workshops en opleidingen op medisch gebied, voor verschillende organisaties die mensen met eetstoornissen behandelen. Denk daarbij aan ziekenhuizen (aan o.a verpleegkundigen, artsen, diëtisten, psychologen, therapeuten, en huisartspraktijken).

www.isa-power.nl

Ervaringen

Wat zeggen onze medewerkers?
POH GGZ Donnee Luijten

“De cursussen van SUPPOHRT hebben me als POH GGZ geholpen om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen. Ik heb specifieke inzichten opgedaan die direct van toepassing zijn in mijn rol als POH GGZ, zoals de cursus rouw- en verliesverwerking.

Deze cursussen hebben me in staat gesteld om mijn professionele expertise te vergroten.”


DONNEE LUIJTEN
POH GGZ

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte