Rouw en verliesbegeleiding
volwassenen en jongeren

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met de dood. Een verlies door dood verwerken is de heftige gebeurtenis onderdeel maken van het autobiografisch geheugen. Dat is zwaar en kan soms wel wat steun gebruiken. Rouwbegeleiding is helpen een evenwicht te vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij gevoelens en gedachten die daarbij horen en ook de kracht en lust helpen hervinden om verder te gaan met het leven. De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding.
Krijg handvatten om te communiceren over de dood

Inleiding opleiding Rouw- en verliesbegeleiding

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met de dood. Een verlies door dood verwerken is de heftige gebeurtenis onderdeel maken van het autobiografisch geheugen. Dat is zwaar en kan soms wel wat steun gebruiken. Rouwbegeleiding is helpen een evenwicht te vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij gevoelens en gedachten die daarbij horen en ook de kracht en lust helpen hervinden om verder te gaan met het leven. De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding.

Doelstelling van de opleiding Rouw- en verliesbegeleiding

Na afloop weten cursisten verschillende rouwreacties en beschikken ze over handvatten om te communiceren over de dood. Daarbij kunnen zij een aantal praktische werkmethoden toepassen. Zij weten wanneer zij moeten doorverwijzen in verband met een persisterende complexe rouwstoornis of andere stoornis.

Inhoud van de opleiding Rouw- en verliesbegeleiding.

Deze dag biedt een algemene oriëntatie met een theoretisch gedeelte over verschillende rouwtheorieën, belangrijkste vragen en reacties zijn van mensen in rouw. Daarnaast komt onderscheid tussen ‘normale’ rouw en gecompliceerde rouw aan de orde. Er wordt geoefend in contact maken over de dood met cliënten.

 

Literatuur

  • American Psychiatric Association (2013) . Persisterende complexe rouwstoornis. Deel III Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling. Aandoeningen die verder onderzoek behoeven. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder vijfde editie (DSM-5). 1042-1046
  • American Psychiatric Association (2013) Depressieve episode bij rouw. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder vijfde editie (DSM-5), 163
  • Boelen, P., Keijser de, J. en Smid, G. (2014) Individuele gevolgen van traumatisch verlies. Rouw na vliegramp Oekraïne. Cogiscope (4) 19-25

Aanmelden!

Docent(en)

Kappeyne_van_de_Coppello_resized300x300

Carine Kappeyne van de Coppello
Hoofddocent

Drs. Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog, werkzaam bij het Ingeborg Douwescentrum voor psychooncologische hulpverlening in Amsterdam en in haar praktijk voor verliesverwerking bij kinderen, jongeren en volwassenen in Haarlem. Zij is sinds 1993 als deskundige verbonden aan Stichting Achter de Regenboog, gericht op kinderen en
jongeren in rouw. Ze is docent bij de PDBO en bij de RINO Amsterdam.

Op haar site www.praktijkvoorverlieshaarlem.nl staat een boekenlijst voor kinderen, jongeren en begeleiders die te maken hebben met ernstige ziekte en overlijden.

Ervaringen

Wat zeggen onze medewerkers?
POH GGZ Donnee Luijten

“De cursussen van SUPPOHRT hebben me als POH GGZ geholpen om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen. Ik heb specifieke inzichten opgedaan die direct van toepassing zijn in mijn rol als POH GGZ, zoals de cursus rouw- en verliesverwerking.

Deze cursussen hebben me in staat gesteld om mijn professionele expertise te vergroten.”


DONNEE LUIJTEN
POH GGZ