POH GGZ als versterking voor gemeenten en het sociaal domein

POG GGZ gemeente sociaal domein

Onlangs publiceerde de NOS een artikel waarin wordt aangekondigd dat vanaf 2025 een gratis verkennend gesprek voor mensen met psychische klachten vergoed wordt vanuit het basispakket. Dit initiatief is bedoeld om snel behandelbare psychische problemen vroegtijdig te identificeren en zo wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te verkorten. Deze maatregel moet de drempel verlagen voor […]

Nieuwe CAO Huisartsenzorg 2024-2025 van kracht

Nieuwe CAO Huisartsenzorg

Het is officieel: de nieuwe CAO Huisartsenzorg voor 2024-2025 is tot stand gekomen. Dit is een cruciale mijlpaal voor huisartsen en POH GGZ medewerkers. Na uitgebreide onderhandelingen en overleg met alle betrokken partijen is de nieuwe CAO tot stand gekomen, waarbij aandacht is besteed aan belangrijke aspecten zoals arbeidsvoorwaarden, salarisverhogingen en arbeidsomstandigheden.   Deze nieuwe […]

Nieuwe NZA-tarieven: Stimulans voor Kwalitatieve Zorg in 2024

Nieuwe NZA tarieven 2024

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de nieuwe, herziene tarieven voor geestelijke gezondheidszorg bekendgemaakt en we zien een stijging van 7-8%. Wat betekenen deze nieuwe NZA-tarieven en hoe worden patiënten én zorgverleners (huisartsenpraktijken en gemeenten) hier beter van? Lees het in dit artikel.   Het belang van de nieuwe NZA-tarieven De herziene NZA-tarieven zijn essentieel voor […]

Uitbreiding van POH GGZ ondersteuning voor normpraktijken in 2024

POH GGZ uitbreiding uren normpraktijken

Vanaf volgend jaar krijgen normpraktijken de mogelijkheid om 16 uur ondersteuning van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) aan te vragen, in plaats van de huidige 12 uur. Wat dit nog beter maakt, is dat deze extra uren ondersteuning voor de praktijk volledig kosteloos zullen zijn. Dit is een mooie stap en sluit perfect […]

FNV’s wensen voor nieuwe cao Huisartsenzorg 2024

huisarts POH GGZ CAO

Per 1 januari 2024 loopt de huidige cao Huisartsenzorg af en op dit moment wordt er hard gewerkt om per die datum de nieuwe CAO klaar te hebben. De exacte details voor de nieuwe cao Huisartsenzorg zijn nog niet bekend, maar werknemersorganisatie FNV heeft onder zijn leden een onderzoek uitgevoerd om de belangrijkste wensen te […]

Pionieren in de POH GGZ Jeugd

“De gemeente wilde een onafhankelijke organisatie om dit proces voor jeugd met psychische problemen vorm te geven,” vertelt Yvette. “Er zijn grote wachtlijsten voor een GGZ-behandeling voor de jeugd en daarnaast kijken we of we het kostenaspect ook kunnen aanpakken. In de gemeente werken er wel al POH GGZ, maar jeugd vraagt een andere, systeemgerichte […]

Alles over de toegevoegde waarde van een POH GGZ

“We werden in de praktijk geconfronteerd met een toename van de psychosociale problematiek. Dat kostte ons veel tijd en het vraagt bovendien om expertise om de sociale kaart van de regio te kennen. Bovendien werd het vanuit de zorgverzekeraar financieel mogelijk om een POH GGZ in te zetten. Argumenten genoeg om een POH GGZ in […]

Aan het begin van een prachtig nieuw jaar!

Ik ben trots! In 2021 is SUPPOHRT ongeveer 20 procent gegroeid en daar zijn we uiteraard blij mee. Er zijn nieuwe praktijken bijgekomen die gebruikmaken van onze dienstverlening en ook een aantal grote gemeenten. Deze gemeenten zetten een POH Jeugd in. Dat is een mooie ontwikkeling, want de druk op onze jongeren is groot en […]